Derneğimiz              
 
 

KABATAŞ DERGİSİ - SAYI 7

İçindekilere dönmek için tıklayın

 

Eğitimimizin Genel Sorunlarına Bakış

Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişme süreci hızlı değişim göstermektedir. Ekonomik beklentiler ve aile hayatımızdaki değişimler, toplumsal yaşantımızı yakından etkilemektedir. Diğer taraftan ülkemizin ekonomik yönden geri kalmış bölgelerinde iş sahalarının olmayışı artan nüfusu göçe zorlamakta, insanca yaşama sahası aramaya yöneltmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki bölücü terör olayları, kırsal kesimlerimizi göçe zorladığı gibi, bölgemizdeki kasaba ve şehirlerde de yaşam ve buna bağlı eğitim süreci olumsuz olarak etkilenmektedir.
Genel anlamda bütün bu sebepleri üst üste koyduğumuz zaman ülkemizde ciddi anlamda büyük kentlerimize göçler devam etmekte, demografik yapımızda sürekli değişiklik olmaktadır. Nüfusun büyük kentlere akışı durdurulamamakta, beraberinde ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarıyla birlikte önemli ölçüde eğitim sorunu da yaratmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın büyük kentlere ilişkin planlamaları normal sürecin dışında gelişmekte, sürekli olarak, göç sonucu plansız artan öğrenci nüfusuna okullaşma ortamı oluşturmak için fiziki mekan, okul, derslik ve beraberinde donanım ihtiyaçlarını ortaya çıkaran sürpriz tablolar çıkmaktadır. Bakanlık sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkısı ile sürekli okul yapılmakta buna rağmen derslik sıkıntısı çekilmektedir.
Okul ve dersliklerin tamamlanması ile sorun çözülememekte, beraberinde öğretmen ve çağdaş donanım sorunu getirmektedir.
Kentlere göç devam ettiği sürece bu döngü sürekli devam etmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı fiziki yatırımlarını yenilemek durumunda kalmakta, nitelik ve nicelik arka planda kalmaktadır.
Eğitimden amaçlanan gerçek sonuçlar da elde edilememektedir.
Diğer taraftan, kırsal alanlar boşalmakta, öğrenci nüfusu köy ve kasabalarda azalmakta, okullar boşalmaktadır. Bu bölgelerdeki öğretmenler de az sayıda öğrenci bulunan sınıflarda ders vermekte, büyük şehirlerin tersine gelişim yaşanmaktadır. Okul binaları atıl kalmakta fakat, ekonomik harcama aynı ölçüde devam etmektedir.
Görüldüğü gibi sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler diğer alanları etkilediği gibi eğitim politikamızı da derinden etkilemektedir.
Ülkemizin ekonomik gelişmeyi, gelir dağılımını, iş sahalarının bölgelere göre çeşitliliğini sağlamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Aksi taktirde çarpık bir şehirleşme hayatı ile birlikte, istediğimiz anlamda eğitim, adalet, sosyal ve ekonomik reformları sağlamamız gecikerek, ülke topraklarının önemli bir kısmı tarımsal canlılığını yitirdiği gibi insana dayalı bütün aktivitelerini kaybederek ilerideki yıllarda önemli sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır.
Bölgelerimizin sanayi başkentleri ve arterleri ile sanayi şehirleri oluşturmak, iş sahalarını yaymak, göçü durdurmak zorundayız. Milletimizin ve ülkemizin mutluluğu güçlü bir ekonomiden ve eğitimden geçmektedir. ''İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın'' felsefesini asla unutmamalıyız. Cumhuriyet, güçlü ekonominin destekleyicisi, bilimsel değerleri özümsemiş, yüksek karakterli nesillerle yaşayacaktır.

Recep Memiş
Kabataş Erkek Lisesi Müdürü

İçindekilere dönmek için tıklayın