Derneğimiz              
 
 

KABATAŞ DERGİSİ - SAYI 7

İçindekilere dönmek için tıklayın

 

Değerli Kabataşlılar

Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Tabii afetler, küreselleşmenin getirdiği sancılar, ekonomik dertler, iş gücü talebinin halen istenen düzeyde artırılamamış olması dolayısı ile genç nüfusumuzun önümüzdeki yıllarda yaşayacakları sıkıntılar birer problem olarak karşımızda durmaktadır.


Bütün bu kargaşanın içinde geçtiğimiz aylarda okulumuz, yeni müdürümüz ve yenilenen eğitim kadrosu ile yeni bir eğitim yılına daha başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerinden Atatürk ilkelerinin savunucuları, laik, demokratik ve hür fikirli gençler yetiştirmelerini diliyor ve bekliyoruz.


Değerli dostlar, geçen günlerle birlikte 2005 yılının da son günlerine doğru yaklaşıyoruz! Sizlerden aldığımız sonsuz güç ve destek ile sürdürdüğümüz bir yönetim kurulu döneminin de sonuna geliyoruz. Ocak 2006 da yapmayı düşündüğümüz genel kurulumuz ile yönetim kurulumuz, camiamız için yaptıkları faal çalışma dönemine bir süreliğine ara verecekler ve yerlerini genç, dinamik ve yeniliklere açık Kabataşlılar ile değiştireceklerdir.


Çalışma dönemimizde sizlere layık olmaya, Kabataş için güzel ve faydalı işler üret-meye çalıştık.


Derneğimizin kuruluşundan beri devam eden Büro Fonu, maddi durumu yetersiz, başarılı birçok gencimize yardım eli olarak uzanmış, son senelerde sizlerin de katkıları ile fon, mezunumuz üniversiteli gençlerimizi de içine almıştır.
Sizlerle görsel iletişimimizi sağlayan bültenimiz, internet sitemiz ve yayın hayatına başladığından beri sizlerden büyük beğeni ve takdir kazanan bu dergimiz, başarmaya çalıştığımız bazı aktivitelerimizdir.


Camiamızda seneler içinde bu dergi tarzı birkaç çalışma yapılmış ancak süreklilik sağlanamamıştır. Bir Kabataş mezunu olan sevgili dostumuz Suat Nazaroğlu ve firması tarafından maddi, manevi çabalar ile yayını sürdürülen bu derginin mutlaka sürekli-liği sağlanmalıdır. Dergimiz yayınını sadece reklam gelirleri ile sürdürmektedir. Yüz akımız olan bu yayına lütfen hep beraber destek olalım.


Önümüzdeki günlerin ülkemize, siz dostlarımıza ve okulumuz eğitim kadrosuna sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diler, saygılar sunarım.

 

Sevgi ve saygılarımla

İlhan Orhun

Kabataşlılar Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekilere dönmek için tıklayın