Derneğimiz              
 
 

KABATAŞ DERGİSİ - SAYI 5

İçindekilere dönmek için tıklayın

 

Sevgili Kabataşlılar

Yaşadığımız,her gün karşılaştığımız olaylar, Türkiye'nin ne kadar önemli bir eğitim ve kültür kurumundan mezun olduğumuzun birer kanıtı oluyor. Gerek sosyal gerekse de ekonomik gelişmeler bu tezi doğrular niteliktedir.
Okulumuz kurulduğu günden beri çok değerli eğitim kadroları ile laik ve demokratik bireyler yetiştirerek çağdaş eğitimi yakalama arzusunu ilke edinmiştir. Derneğimiz de maddi ve manevi katkıları ile bu çabalara destek vermekte, tüm olanaklarını Kabataş camiası için kullanmaktadır.
Bireysel çabaların toplumları belli noktalara taşıyamadığı bilinmektedir. Ancak kurumsallaşmak ve bir bütün halinde hareket etmek sorunların çözümlenmesinde etkin olmaktadır. Büyük şehirler de dahil olmak üzere Anadolu'nun her noktasında bir Kabataşlıya rastlama şansınız son derece yüksektir. Amacımız bu tek tek bireyleri bir bütün halinde organize etmektir.
Bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz üyelerinden aldığı büyük destek ile çalışmalarına şevkle devam etmektedir. Yapılacak ve yapılması gereken işlerin sonu yoktur. Hedef, çıtayı daima yukarıya taşımak olmalıdır.
Kabataş Erkek Lisesi ve Derneğimizin ulaştığı düzey zaten bilinmektedir. Ancak bu düzeyi korumak daha da çok önemlidir. Bunun için de tüm dernek üyelerimiz ve Kabataş camiası olaylara,”Nasıl olsa yapılıyor” mantığı ile değil, “Ben de katılırsam nasıl olur?” mantığı ile yaklaşmalıdır.
Varlığımızı, bir bütün olarak var olduğumuz sürece devam ettirebileceğimiz asla unutulmamalıdır.

Saygılarımla.

İçindekilere dönmek için tıklayın