Derneğimiz            
             
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Sayı: 2014-11-360

06/11/2014

Sayın Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 06.11.2014 tarih, 2014/13 sayılı kararı ile;

1- İstanbul Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü'nün 08.10.2014 tarih, 87385697-01.02.01-52083 sayılı yazısı ile; 5253 Sayılı Dernekler Kanununda Hükümet Komiseri uygulamasının kaldırıldığı bu sebeple dernek tüzüğümüzün 17. maddesinde geçen ''hükümet temsilcisinin toplantıya katılması'' ile ilgili ibarenin tüzük metninden çıkarılması suretiyle tadil edilmesi, yine aynı yazıda; 21.09.2014 tarihli Genel Kurulumuzda tüzüğümüze eklenen 23/11 maddesinde ki ''Yüksek Öğretim gibi her seviyede öğretim kurumu açmak ve işletmek'' ibaresinin anayasamızın 130. maddesine aykırı olduğu görüşü ile bu ibarenin tüzük madde metninden çıkarılması istenildiğinden, ilgili yazı üzerine tüzüğümüzün 17. maddesinde geçen ''hükümet temsilcisinin toplantıya katılması'' ibaresi kaldırılması ile 23/11 maddesinde geçen ''Yüksek Öğretim gibi her seviyede öğretim kurumu açmak ve işletmek'' ibaresinin Anayasanın 130. maddesine aykırı olduğu bildirildiğinden tüzüğümüzün 23/11 maddesinin tadilinin yapılmasına,

2- Tüzüğümüzün 3/11 maddesinde: Derneğimizin yapabileceği faaliyetler içerisinde vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara katılmak, malvarlığını vakfetmek, diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla eğitim alanında işbirliği yapmak şeklinde ifade edilmiş olup, tüzüğümüzün 19/10 maddesinde Derneğin vakıf kurması, kuruluşmuş vakıflara katılmak, malvarlığı vakfetmek konusunda Genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verileceği hükmü yer aldığından, BJK-Kabataş Üniversitesi kurulması ve bu konuyla ilgili olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile birlikte vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara katılmak, malvarlığını vakfetmek, diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla eğitim alanında işbirliği yapmak yönünde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi konusundan Dernek Genel Kurulundan yetki alınmasına karar verilmiştir.

3- Yönetim kurulumuzun kararı gereğince; tüzüğümüzün 44. maddesine göre Genel Kurulumuzun 22.11.2014 Cumartesi günü saat 11.00 da Kabataş Erkek Lisesi Hamdi Saver Salonu’nda Olağanüstü toplanmasına, tüzüğümüzün 13. maddesine uyarınca karar verilmiştir.

Dernekler Kanunu ve tüzüğümüz hükümlerine göre ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı yine aynı yerde ve aynı gündem maddeleri ile 29.11.2014 Cumartesi günü saat 13.00 de çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

H. Anıl CANSIZOĞLU
Kabataş Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
  1. Açılış ve Yoklama yapılması
  2. Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Kurul evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi
  3. Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  4. Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması.
  5. Dernek tüzüğünün 17. ve 23/11 maddelerinin tadil metni uyarınca değişikliğinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
  6. BJK-Kabataş Üniversitesi kurulması ve bu konuyla ilgili olarak vakıf kurulması yönünde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
  7. Dilekler ve kapanış

(NOT: Genel Kurula katılabilmeniz için aidat borcunuzun olmaması gerekmektedir.)

KABATAŞ ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ’NİN YILLIK AİDATINI 2014'DE
72 TL OLARAK ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Kabataşlılar Erkek Liseliler Derneği de diğer derneklerde olduğu gibi kanuna göre tek geliri olan üye aidatları ve bağışlar ile faaliyetlerini yürütebilmektedir. Bu aidatların yıllık kaç lira olacağının tespiti ise Genel Kurul’da yapılan teklif ve alınan karar ile tespit edilmektedir.
Aidat 2014 yılı için 14.Genel Kurul’umuzda yıllık 72 TL olarak tespit edilmiştir. Taksitle ödemek isteyenler web sayfamız kenarındaki Finansbank kutusunu tıklayarak oradan çıkacak formla ödeme yapabilirler.


Kredi Kredi Kartı ile ödeme emri gönderebileceğiniz faks numaramız:  0212- 260 63 33
 

Direkt aidatınızı yatırabileceğiniz banka adreslerimiz:
Yapı Kredi Bankası Merkez Şubesi: 65360506 numaralı hesap
Türkiye İş Bankası Ortaköy Şubesi: 375623 numaralı hesap
Finansbank Maçka Şubesi: 0012790459 numaralı hesap

Tüm etkinliklerimiz için tıklayın

Kabataşlılar için indirimler

Finansbank, Kabataşlılar Derneği üyelerine çok avantajlı bir bankacılık paketi sunuyor

• Gelişmiş Arama  • Tercihler  • Dil Araçları

 
 
 

 KEL Eğitim Vakfı

 

 

 TCMB Döviz Kurları

   

 Gazete-Dergi-TV-Radyo

   
   
   

 Hava Durumu

 
İstanbul